About us

About us เกี่ยวกับ G2g81 เว็บพนันออนไลน์ ยอดนิยม อันดับ 1

About us

About us G2g81 เป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งได้รับใบอนุญาตและควบคุมอย่างถูกต้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินเกมพนันออนไลน์ การเล่นที่ไม่ว่าจะเป็นการเล่น เพื่อความสนุกสนานหรือการเล่นจริง ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เล่นและเว็บ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

แต่ละข้อที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะแยกออกจากกัน หากพบว่าข้อกำหนดข้อใดเป็นโมฆะ ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ควบคุมการใช้เว็บไซต์พนัน G2g81 และเว็บพนันออนไลน์ยอดนิยม

เนื้อหาเว็บไซต์ทั้งหมดที่พบในเว็บไซต์ G2g81 เป็นลิขสิทธิ์ของเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด ที่แสดงให้ผู้เล่นเห็นหรือได้ยิน มีไว้สำหรับใช้ส่วนตัวเท่านั้น และเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้เล่นจะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน ยกเว้นสิทธิ์ในการใช้เนื้อหา ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง

หน้าที่ของผู้เล่น

ในการเป็นสมาชิกของเว็บพนัน ผู้เล่นเข้าใจอย่างถ่องแท้และตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กำหนดไว้เป็นครั้งคราว เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องติดตามกฎ ข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ให้ทันสมัย เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ผู้เล่นในเว็บพนันของเราจะต้องมีอายุ อย่างน้อย 18 ปี

เขตอำนาจศาลที่แตกต่างกันมีกฎที่แตกต่างกัน เกี่ยวกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะต้องแน่ใจว่า มีสิทธิ์ที่จะเล่นก่อนลงทะเบียนที่คาสิโน และยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ว่า ไม่ได้ละเมิดกฎใดๆ ในเขตอำนาจศาลที่อาศัยอยู่ เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต จึงเป็นไปไม่ได้ที่คาสิโนจะจำกัดการเข้าถึง

บริการและผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ บนเว็บไซต์นี้อาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการร้องขอ ในเขตอำนาจศาลของผู้เล่น หากผู้เล่นกำลังเข้าถึงเว็บไซต์นี้จากเขตอำนาจศาลดังกล่าว ผู้เล่นไม่ควรพิจารณาสิ่งใดบนไซต์นี้ว่า เป็นข้อเสนอขายหรือเป็นการชักชวน ให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ จากบริษัท ไซต์นี้มีไว้สำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจ

ในการสร้างบัญชีและกลายเป็นผู้เล่นที่คาสิโน ไม่ว่าจะเล่นเพื่อความสนุกหรือเล่นจริง รับประกันความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมา หากพบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ผู้เล่นให้มานั้นเป็นเท็จ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของผู้เล่นพร้อมกับเงินเข้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บัญชีจะยังคงถูกระงับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดโดยดุลยพินิจ

บัญชีและรหัสผ่าน

เมื่อฝากเงินที่เว็บของเรา ผู้เล่นต้องใช้บัตรหรือบัญชีของผู้เล่น ซึ่งหมายความว่าบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ e-wallet ใดๆ ที่ใช้ในการฝากเงินจะต้องลงทะเบียนในชื่อบัญชีของผู้เล่น (ชื่อและนามสกุลเดียวกัน) ข้อมูลนี้จะถูกตรวจสอบในเวลาที่ทำการถอน โดยบริการรักษาความปลอดภัย หากการตรวจสอบพบว่าชื่อที่ใช้ในบัญชี

ของผู้เล่นไม่ตรงกับชื่อในวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการฝาก คำขอถอนเงินจะถูกยกเลิกและบัญชีของผู้เล่นจะถูกปิด ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ยอมรับได้ในการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงในเว็บของเรา เนื่องจากประวัติการใช้โปรโมชันในทางที่ผิดอย่างท่วมท้น ผู้เล่นจากเดนมาร์ก จีน ญี่ปุ่น โปแลนด์ และอิสราเอลจะถูกบังคับให้ปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดการเดิมพันแยกต่างหากสำหรับโปรโมชันที่เสนอ ดูได้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นของเรา เป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นในการรักษาความลับของหมายเลขบัญชีและรหัสผ่าน เป็นที่เข้าใจกันว่าการมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ในบัญชีของผู้เล่นนั้น เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้ ผู้เล่นต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่

ในการให้ที่อยู่อีเมลเมื่อลงทะเบียน ผู้เล่นตกลงที่จะรับการติดต่อทางอีเมลเป็นครั้งคราวตามที่อยู่ หากผู้เล่นไม่สนใจรับอีเมลเหล่านี้อีกต่อไป อาจยกเลิกการสมัครโดยส่งอีเมลถึงฝ่ายสนับสนุน โดยระบุที่อยู่ทางไปรษณีย์ ผู้เล่นตกลงที่จะรับเอกสารฉบับพิมพ์เป็นครั้งคราว หากผู้เล่นไม่สนใจรับจดหมายอีกต่อไป ก็ยกเลิกการสมัครได้